Cập nhật: 08:23:26 08/11/2018

* Giải tập thể:  

Liên đoàn Lao động huyện

*Giải cá nhân:

- Giải Nhất:  Em Võ Nhật Vĩ, học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa

- Giải Nhì: Bà Châu Đức Hiếu, xã Quế Cường

- Giải Ba:

+ Ông Nguyễn Văn Tám, Hội Cựu CB xã Quế Cường

+ Ông Trần Nguyễn Việt Hùng, Giáo viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa

- Giải Khuyến khích

+ Em Cao Thị Tiến, học sinh trường THCS Phú Thọ

+ Bà Phạm Thị Lành xã Quế Cường

+ Ông Nguyễn Văn Tường, Phòng Nội vụ huyện

+ Bà Nguyễn Nha Ny, Hội LHPN huyện

+  Bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Viện Kiểm sát nhân dân huyện